17 december 2020

ADSE bouwt aan duurzame luchtvaart in Nederland

ADSE bouwt aan duurzame luchtvaart in Nederland

Dat deden we in 2020 onder andere met een bijdrage aan het Actieplan Elektrisch Hybride Vliegen (AHEV). Het AHEV biedt inzicht hoe Nederland zich de komende jaren kan ontwikkelen op het gebied van hybride elektrisch vliegen. Het is een samenwerkingsverband van o.a. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, NLR en de TU Delft.

Bijdrage van ADSE

Om de marktkansen in kaart te brengen heeft ADSE een analyse van de huidige civiele vliegtuigmarkt uitgevoerd. Met onze unieke kennis van de luchtvaartindustrie brachten wij in kaart op welke termijn welke innovaties mogelijk zijn. Als erkende EASA ontwerporganisatie (DOA) gaf ADSE advies over een veilige transitie naar hybride elektrisch vliegen vanuit certificatie oogpunt. Tenslotte is er gekeken naar de technische risico’s en marktrisico's van de Airbus ZEROe concepten.

Einddoel

Het einddoel van het AHEV is om duurzame luchtvaart mogelijk te maken en te versnellen door met de Nederlandse industrie aan de ontwikkeling bij te dragen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact met Mauruce Boon, projectmanager AHEV (maurice.boon@adse.eu) of Eric van der Ven, business development (eric.vanderven@adse.eu)