28 augustus 2018

ADSE wint tender voor audits Rijkswaterstaat!

ADSE wint tender voor audits Rijkswaterstaat!

ADSE is de komende drie jaar dé partner van Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van audits op basis van de Landelijke Tunnelstandaard. In een Europees aanbestedingstraject kwam ADSE als winnende partij naar voren. Afgelopen weken vonden de eerste besprekingen plaats met de Landelijke Tunnelregisseur.

We zijn enorm blij dat we op deze positie met Rijkswaterstaat kunnen samenwerken. ADSE heeft een bewezen trackrecord op het gebied van kwaliteitsborging in de mobiliteitssector. Deze opdracht is ons dus op het lijf geschreven. Het biedt een prachtige kans om onze kennis en ervaring in te zetten voor veilige en beschikbare infrastructuur!

In de Landelijke Tunnelstandaard zijn eisen voor de aanleg en het beheer van wegtunnels opgenomen. Nieuwe en gerenoveerde wegtunnels moeten aan deze standaard voldoen. Met de audits wordt geborgd dat de standaard goed wordt toegepast.