Procesverbetering

Met onze kennis uit de civiele luchtvaart helpen wij de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) bij het herdefiniëren van haar regelgeving. Hiermee draagt ADSE bij aan het verhogen van de veiligheid van onze Nederlandse luchttransportvloot.

Ook ondersteunt ADSE de luchtmacht bij de integratie van onbemande vliegtuigen (UAV's) in het civiele luchtruim.