Een nieuw interieur voor dubbeldekkers NS

Een nieuw interieur voor dubbeldekkers NS

De vraag van onze klant: NedTrain

Hoe kunnen we als NedTrain in Haarlem een productielijn ontwerpen die aan alle eisen voldoet? Kan ADSE meehelpen om een nieuw klimaatsysteem voor dubbeldekkers te realiseren? Hoe richten we de projectorganisatie in en hoe sturen we de teams efficiënt aan?

 

De uitdaging voor ADSE

Binnen NedTrain was er onvoldoende kennis over hoe de productielijn ontworpen moest worden. Bovendien waren er onvoldoende mensen beschikbaar met de juiste competenties om de verschillende teams aan te sturen.

De medewerkers waren gewend om op afdelingen te werken en niet in overkoepelende teams. Er ontstond af en toe eilandjesgedrag dat de communicatie en voortgang niet bevorderde. Verder verschilde het onderlinge kennisniveau. Men vond het lastig in te schatten wat er werd verwacht.

De aanpak van ADSE

Door een productielijnontwerp uit te voeren door middel van analyses, het omschrijven van een bouwplan en een goede communicatie naar de teams. Heldere afspraken en een luisterend oor waren daarbij essentieel. We hebben de medewerkers geleerd om zelf meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Heb je een vraag, blijf daarmee niet zitten en stel hem. Wees open en eerlijk naar elkaar en maak realistische afspraken.

Hier zijn we trots op

De medewerkers van NedTrain hebben een grote stap vooruit gemaakt met hun kennis, vaardigheden en het werken in multi-disciplinaire teams. Dat hebben we als ADSE bereikt door goed naar mensen te luisteren, uit alle geledingen van de organisatie. En door altijd klaar te staan voor vragen. Door methodes te ontwikkelen die bij NedTrain passen. Door de vele verschillende belanghebbenden bij een besluit te betrekken, werken ze graag mee bij de latere uitvoeringsfase. Een mooi resultaat!

 

Voor meer informatie neem contact op met:
Jan Verbeek
+31 6 5577 2604