EASA selecteert ADSE als Qualified Entity

EASA selecteert ADSE als Qualified Entity

Na een uitgebreide procedure is ADSE op 9 maart 2012 door het Europese luchtvaartagentschap EASA gecontracteerd als Qualified Entity (QE). Hierdoor zal ADSE namens EASA autoriteitstaken uitvoeren, naast de nationale luchtvaartautoriteiten zoals deNederlandse Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILENT).

Certificatie, goedkeuring & toezicht

ADSE zal productcertificatie uitvoeren in de volgende vakgebieden: structure, cabineveiligheid, airco & ijsbestrijding, avionica, elektrische systemen, motor & brandstof systemen. Daarnaast zal ADSE goedkeurings- en toezichtstaken uitvoeren op het gebied van ATM- en ANS-organisaties. De uitvoering van deze taken geschiedt onder verantwoordelijkheid van EASA zelf.

Ondersteuning van industrie én autoriteiten

Met deze accreditatie als EASA Qualified Entity wordt ADSE erkend als leidende partij op het gebied van product- en organisatiecertificatie in de luchtvaart. Als zodanig ondersteunt ADSE nu zowel de luchtvaartindustrie als de luchtvaartautoriteiten. Door toepassing van strikte procedures en een gedragscode wordt eventuele belangenverstrengeling voorkomen.

Update 2018

ADSE heeft deze rol als QE met trots voor 5 jaar vervuld. We gebruiken nu de kennnis en ervaring die we hebben opgedaan om onze klanten nog beter te ondersteunen.

Voor meer informatie neem contact op met:
Ron van Baaren
+31 6 2708 5988