Ontwikkeltraject en testmanagement overweginstallatie

Ontwikkeltraject en testmanagement overweginstallatie

De vraag van de klant

Een klant in de spoorwegindustrie zocht hulp voor het ontwikkeltraject van een nieuw ontwerp voor een overweginstallatie. Hiervoor leverde ADSE een testmanager, een beproevingstechnicus en verschillende werktuigbouwkundige ingenieurs.

De uitdaging voor ADSE

Op het moment dat ADSE benaderd werd waren reeds verschillende subsystemen van het overwegsysteem uitontwikkeld, terwijl de integratie van deze onderdelen onvoldoende aansloot bij de verwachtingen en specificaties van de eindklant. ADSE is de uitdaging aangegaan om de subsystemen te verbeteren en waar nodig opnieuw te ontwerpen om ze vervolgens samen te brengen tot een kloppend geheel.

De aanpak van ADSE

Met een Systems Engineering aanpak is ADSE aan de slag gegaan om zeker te stellen dat er een systeem opgeleverd zou gaan worden dat aansloot bij de specificaties en verwachtingen van de eindklant. Om dit te garanderen heeft ADSE  ten eerste de functies van de subsystemen helder en toetsbaar in kaart gebracht. Vervolgens zijn alle functies onder de van toepassing zijnde omstandigheden aantoonbaar gerealiseerd. Daarnaast is het ontwerp getoetst met behulp van analyses, FEM-simulaties, breektesten en temperatuurtesten.

Hier zijn wij trots op

Dankzij de ondersteuning van ADSE is een ontwerp van een productfamilie opgeleverd waarbij de functionele eisen aantoonbaar worden gerealiseerd. Het ontwerptraject heeft geleid tot een bewezen veilig systeem en een reeks gecertificeerde producten.

 

Voor meer informatie neem contact op met:
Frank Kaiser
+31 6 3829 5953